Έναρξη Β' φάσης αιτήσεων χρηματοδότησης για το έτος 2019

Από την Δευτέρα 24/06/2019 έχει ανοίξει η πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την

υποβολή παραστατικών από τις επιχειρήσεις των νησιών, της 2ης Αίτησης Χρηματοδότησης για το έτος 2019.

Οι νησιωτικές επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι του Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής Επιχείρησης

(Μ.Α.Ν/Ε) είτε έχουν υποβάλει παραστατικά στην προηγούμενη φάση είτε υποβάλουν τώρα για

πρώτη φορά, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους

(ΑΝΗΚΟ) για τη μεταφορά εμπορευμάτων τους από και προς το νησί, που έλαβαν χώρα από την

01/01/2019 έως και την ημέρα υποβολής.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση επιτρέπεται η εισαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση παραστατικών για το 2019, ενώ η δυνατότητα οριστικής υποβολής θα ενεργοποιηθεί για τους δικαιούχους σε επόμενο χρόνο και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

logos