Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

 

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι τις 18.00 της 26ης Νοεμβρίου 2018 για καθαρά τεχνικούς λόγους λόγω υπερβολικού αριθμού αιτήσεων τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Για όσες επιχειρήσεις δεν κατέστη δυνατό να υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία και να οριστικοποιήσουν την αίτηση χρηματοδότησης μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2018 υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους στην επόμενη περίοδο εντός Δεκεμβρίου 2018.

logos