Πληροφοριακό υλικό

ΚΥΑ Αριθμ. 4113.80-02/1501 - Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) για το έτος 2023»

ΚΥΑ Αριθμ. 4111.08-01/2194 - Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2023

Κ.Υ.Α. 4113.80-02/4107/2022 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 7214/31-12-2022) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) για το έτος 2022.

ΚΥΑ Αριθμ. 4111.08-01/3201 - Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2022.

ΚΥΑ Αριθμ. 4111.08-01/2225 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4796/21.12.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου ‘‘Μεταφορικό Ισοδύναμο’’ (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β’ 6124).

Ν. 4832/2021 - Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου

(K.Y.A. 811/2021) Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2021

(Κ.Υ.Α. Αριθμ. 4113.80-02/608, 30-Μαρ-2021) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) για το έτος 2021.

(Κ.Υ.Α. Αριθμ. 4111.08.01/469, 11-Μαρ-2021) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»(Β’ 6124).

(K.Y.A. 3743/2020) Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2020

(Κ.Υ.Α. 2713/2020) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) για το έτος 2020

(ΝΟΜΟΣ 4714_ ΑΡΘΡΟ 112) Τροποποίηση του Ν.4551 σχετικά με το Μεταφορικό Ισοδύναμο για υγρά καύσιμα

(Κ.Υ.Α. Αριθμ. 4111.08.01/1592, 05-Ιουν-2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»(Β'6124).

(ΥΑ Αριθμ. 4111.08.01/1317) Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής δικαιούχων στη δυνατότητα υποβολής της αίτησης πιστοποίησης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε έγχαρτη μορφή.

(ΦΕΚ 1772, 09-05-2020 της ΥΑ Αριθμ. 4111.08.01/1317) Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής δικαιούχων στη δυνατότητα υποβολής της αίτησης πιστοποίησης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε έγχαρτη μορφή.

Νόμος 4676/2020 (Α΄67), άρθρα 51 και 52 - Τροποποίηση του Ν. 4551/ 2018

Κ.Υ.Α. 4111.08/4503 (Β' 5700) Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μ.Ι. για το έτος 2019

Κ.Υ.Α. 2241/2019 Τροποποίηση της 4796/2018 Κ.Υ.Α. "Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες).

Κ.Υ.Α. 1795/2019 Υποβολή έντυπης αίτησης πιστοποίησης δικαιούχου κάτοικου νησιού

Νόμος 4585/2018, άρθρο 29 Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α΄116)

Νόμος 4606/2019, άρθρο 14 - Τροποποίηση του ν.4551/2018 (Α'116)

Στοιχεία Εφαρμογής K.Y.A 4796/2018 «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου   «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες).

Κ.Υ.Α 568/2019 Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.), για το έτος 2019

K.Y.A 4796/2018 Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες).

Κ.Υ.Α 4358/2018 Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)

Αναλυτική πρόσκληση της δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο στη νησιωτική επικράτεια»

ΚΥΑ Αριθμ. 2721 Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)»

Έντυπο Άσκησης Αιτήματος Δικαιώματος

Όροι χρήσης

Δήλωση Ιδιωτικότητας

ΚΥΑ Αριθμ. 2475 για εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)

Νόμος 4551/2018

 

Δείτε εδώ το επικοινωνιακό υλικό της Δράσης (media kit)

Πολιτική Cookies

Τα cookies επιτρέπουν μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης των λειτουργιών της εφαρμογής της δράσης "Μεταφορικό Ισοδύναμο". Κάνοντας κλικ στο "Εντάξει" ή χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την πολιτική cookies μας. Μάθε περισσότερα