Παράταση υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της πιλοτικής εφαρμογής.

Παρατείνεται η περίοδος για οριστική υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης της 2ης φάσης, των επιχειρήσεων νησιών της πιλοτικής εφαρμογής, για δαπάνες μεταφορών που έγιναν από 01/07/2018 έως 31/12/2018, μέχρι και 24 Φεβρουαρίου 2019.

logos