Κατάλογος πρατηρίων υγρών καυσίμων στα νησιά της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου

Ακολουθεί κατάλογος με τα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα νησιά της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου.

Κατάλογος των Πρατηρίων

Στα πρατήρια με την ειδική ένδειξη υπάρχει η δυνατότητα άμεσης καταχώρισης των παραστατικών προμήθειας επιλέξιμων καυσίμων από τους πρατηριούχους.

Σε οποιοδήποτε άλλο πρατήριο χωρίς την ειδική ένδειξη, που λειτουργεί σε ένα από τα παραπάνω νησιά, οι δικαιούχοι του μέτρου έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα επιλέξιμα καύσιμα με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα καταχωρούν οι ίδιοι τα στοιχεία των παραστατικών τους μόνο μέσα από τον λογαριασμό τους στην εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής στο 215 215 78 44 (Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-17.00) ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας https://metaforikoisodynamo.gr/Contact.aspx

logos