Επιλεξιμότητα εισιτηρίων

Κατά την έκδοση εισιτηρίων ο δικαιούχος θα πρέπει να επιδείξει στον υπάλληλο του πρακτορείου τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) τον οποίο έχει λάβει κατά την αρχική εγγραφή του στο πληροφοριακό σύστημα του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος του πρακτορείου θα καταχωρίσει στο σύστημά του τον Μ.Α.Ν. καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

Ο δικαιούχος επιμελείται ώστε το εισιτήριο να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία όπως είναι καταγεγραμμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Ι.

Κατά τα λοιπά η διαδικασία έκδοσης εισιτηρίου είναι η ίδια. Αφού πραγματοποιηθεί το ταξίδι, ο δικαιούχος μπορεί να ενημερωθεί μέσα από το λογαριασμό του στο πληροφοριακό σύστημα του μέτρου Μ.Ι. εάν το ταξίδι είναι επιλέξιμο, καθώς και το Α.ΝΗ.ΚΟ. το οποίο θα πιστωθεί στον λογαριασμό IBAN που δηλώθηκε κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής.

logos